Manual Xplain DBMS versie 5.8
(oktober 1999)

| Voorwoord | Introductie | Basisbegrippen |
| Manipulatietaal | Algemeen | Data definitie | Data manipulatie |
| Panelgenerator | Autorisatiemanager | Rapportgenerator |
| Appendices | Index |
| Syntax -GB- | | Syntax -NL- |


INHOUDSOPGAVE:

VOORWOORD en INHOUD (pp. i - xi)
(Full text in pdf-format: 24 KB)

Top of Manual

I. INTRODUCTIE (pp. 1 - 19)
(Full text in pdf-format: 56 KB)

I.1. INLEIDING

I.2. KARAKTERISTIEKEN

I.3. THEORETISCHE ASPECTEN
I.3.1. Inleiding
I.3.2. Benaderingen
I.3.3. Begrippen

I.4. ARCHITECTUUR
I.4.1. Doelstellingen
I.4.2. Globale structuur

I.5. GEBRUIK VAN HET DBMS
I.5.1. Gegevensdefinitie
I.5.2. Gegevensmanipulatie
I.5.3. Panelgenerator
I.5.4. Picklistgenerator
I.5.5. Rapportgenerator
I.5.6. Data editor

Top of Manual

II. BASISBEGRIPPEN (pp. 20 - 35)
(Full text in pdf-format: 60 KB)

II.1. (BASIS)TYPEN

II.2. AGGREGATIE

II.3. GENERALISATIE

II.4. CONCEPTUEEL MODEL

II.5. OMKEERBAARHEID

II.6. RELATEERBAARHEID

II.7. ONTLEDINGSBOOM

II.8. NESTING

Top of Manual

III. MANIPULATIETAAL (pp. 36 - 97)
(Full text in pdf-format: 137 KB)

III.1. OVERZICHT

III.2. FORMATEN VAN CONSTANTEN

III.3. GET-OPDRACHT
III.3.1. Inleiding
III.3.2. Selectie van attributen
III.3.3. Selectie van instances
III.3.4. Welke voorwaarden zijn mogelijk?
III.3.5. Voorbeelden
III.3.6. Logische expressies
III.3.7. Rekenkundige expressies
III.3.8. Wiskundige functies
III.3.9. Set-functies
III.3.10. Stringfuncties
III.3.11. Datumfuncties
III.3.12. Conversiefuncties
III.3.13. Systeemvariabelen

III.4. VALUE-OPDRACHT
III.4.1. Inleiding
III.4.2. Zonder set-functie
III.4.3. Met set-functie
III.4.4. Met input-functie
III.4.5. Gebruik van variabelen

III.5. EXTEND-OPDRACHT
III.5.1. Inleiding
III.5.2. Extensie zonder set-functie
III.5.3. Extensie met set-functie

III.6. VOORBEELDEN

III.7. INSERT-OPDRACHT

III.8. DELETE-OPDRACHT

III.9. UPDATE-OPDRACHT

III.10. CASCADE-OPDRACHT

III.11. SPECIALISATIE

III.12. ROL-ATTRIBUTEN

III.13. PRESENTATIE VAN QUERY RESULTATEN

III.14. NEWLINE-OPDRACHT

III.15. ECHO-OPDRACHT

III.16. COMMENTAAR IN QUERIES (#-OPDRACHT)

Top of Manual

IV. ALGEMEEN (pp. 98 - 108)
(Full text in pdf-format: 42 KB)

IV.1. IN/UITLOGGEN

IV.2. GLOBALE MENUSTRUCTUUR VAN XPLAIN

IV.3. DIALOOGAFHANDELING

IV.4. EDITING FACILITEITEN
IV.4.1. String editor
IV.4.2. Schermopmaak
IV.4.3. Editing

IV.5. SYSTEEMGRENZEN

Top of Manual

V. DATA DEFINITIE (pp. 109 - 139)
(Full text in pdf-format: 138 KB)

V.1. NEW (voeg database toe)

V.2. DELETE (verwijder database)

V.3. RENAME (wijzig databasenaam)

V.4. SELECT (selecteer database)
V.4.1. DIALOGUE (interactieve datadefinitie)
V.4.2. COMMANDS (datadefinitie d.m.v. opdrachten)
V.4.3. MODEL (toon databasemodel)
V.4.4. LISTING (verwerken databasemodel)
V.4.5. CLEAR (verwijderen van datadefinities)

Top of Manual

VI. DATA MANIPULATIE (pp. 140 - 176)
(Full text in pdf-format: 123 KB)

VI.1. INLEIDING

VI.2. QUERY (definitie, opslag en gebruik van queries)
VI.2.1. EXECUTE (query uitvoeren)
VI.2.2. EDIT (query-EDIT-menu)
VI.2.3. NEW
VI.2.4. COPY
VI.2.5. MODEL
VI.2.6. NOTRACE
VI.2.7. TRACE
VI.2.8. REPORT
VI.2.9. RESULT
VI.2.10. CHECK
VI.2.11. DELETE
VI.2.12. RENAME
VI.2.13. DELEXT (DELete EXTensie)
VI.2.14. KEEPEXT (KEEP EXTensie)
VI.2.15. HISTORY

VI.3. QUICKGEN (dynamische applicatiegenerator)
VI.3.1. Type-selectiescherm
VI.3.2. Gebruik van een gegenereerd panel (algemeen)
VI.3.3. EXIT applicatie
VI.3.4. Blader-commando's en FILTER-optie
VI.3.5. Acties en controles in een applicatie
VI.3.6. CLEAR instance(s)
VI.3.7. Selecteer current instance
VI.3.8. RESULTAATVERWERKING
VI.3.9. HELP bij applicatie-menu

VI.4. EDITOR (manipulatie op n type)
VI.4.1. a-commando (attribuutkeuze)
VI.4.2. i-commando (insert instance)
VI.4.3. d-commando (delete instance)
VI.4.4. c-commando (change attribuutwaarde)
VI.4.5. s-commando (search instance)
VI.4.6. l-commando (list instance)
VI.4.7. + commando (verder bladeren)
VI.4.8. commando (terug bladeren)
VI.4.9. n-commando (next instance)
VI.4.10. lt-commando (list typedefinitie)
VI.4.11. h-commando (help-scherm)
VI.4.12. -commando (verlaat editor)

Top of Manual

VII. PANELGENERATOR (pp. 177 - 246)
(Full text in pdf-format: 274 KB)

VII.1. INLEIDING

VII.2. PANELS

VII.3. MENUSTRUCTUUR VAN DE PANELGENERATOR
VII.3.1. Menuscherm van de panelgenerator
VII.3.2. EXIT panelgenerator
VII.3.3. NEW panel
VII.3.4. MODIFY panel
VII.3.5. USE panel
VII.3.6. QUICKGEN (dynamische panelgenerator)
VII.3.6. RENAME panel
VII.3.7. COPY panel
VII.3.8. DELETE panel
VII.3.9. HELP bij het panelgenerator-menu

VII.4. PANELDEFINITIE
VII.4.1. Paneleditor-menuscherm
VII.4.2. Paneleditor
VII.4.3. Ontwerprichtlijnen
VII.4.4. Gevolgen van een panel voor het model
VII.4.5. Beperking van n accesstype

VII.5. PICKLISTEN
VII.5.1. Picklist-menuscherm
VII.5.2. EXIT picklist-menu
VII.5.3. NEW picklist
VII.5.4. MODIFY picklist
VII.5.5. REFER naar picklist
VII.5.6. RUN-TIME picklist
VII.5.7. HELP bij het picklist-menu

VII.6. PICKLISTDEFINITIE
VII.6.1. Picklisteditor-menuscherm
VII.6.2. Picklisteditor
VII.6.3. Ontwerprichtlijnen
VII.6.4. Gevolgen van een ontworpen picklist voor het model

VII.7. PANELGEBRUIK
VII.7.1. USE PANEL-menuscherm
VII.7.2. EXIT bij USE PANEL
VII.7.3. Blader- en FILTER-opties
VII.7.4. Selecteer current instance
VII.7.5. Acties en controles in een panel (zie ook VI.3.5.)
VII.7.6. CLEAR instance(s)
VII.7.7. VERWERK panel
VII.7.8. HELP bij USE PANEL

VII.8. PICKLISTGEBRUIK
VII.8.1. USE PICKLIST-menuscherm
VII.8.2. EXIT bij USE PICKLIST
VII.8.3. SELECT bij USE PICKLIST
VII.8.4. Blader- en FILTER-opties
VII.8.5. Selecteer current instance
VII.8.6. Acties en controles in een picklist
VII.8.7. CLEAR instance(s)
VII.8.8. VERWERK picklist
VII.8.9. HELP bij USE PICKLIST

Top of Manual

VIII. AUTORISATIEMANAGER (pp. 247 - 264)
(Full text in pdf-format: 80 KB)

VIII.1. INLEIDING

VIII.2. CONCEPTEN IN DE AUTORISATIEMANAGER

VIII.3. GEBRUIK VAN DE AUTORISATIEMANAGER
VIII.3.1. USER: manipulaties op gebruikersrechten
VIII.3.2. SELECT: wijzigen van de brongroep
VIII.3.3. GROUP: manipulaties op subgroepen
VIII.3.4. DATABASE: manipulaties op databases
VIII.3.5. TYPE: manipulaties op typen/attributen
VIII.3.6. DEFAULTS

Top of Manual

IX. RAPPORTGENERATOR (pp. 265 - 274)
(Full text in pdf-format: 44 KB)

IX.1. INLEIDING

IX.2. RAPPORTMENU
IX.2.1. NEW
IX.2.2. INSERT
IX.2.3. FIND
IX.2.4. SELECT
IX.2.5. RENAME
IX.2.6. REMOVE
IX.2.7. PRINT
IX.2.8. EXPORT
IX.2.9. IMPORT
IX.2.10. SUBTRACT
IX.2.11. JOIN
IX.2.12. DOCUMENT

IX.3. RAPPORTEDITOR
IX.3.1. SEARCH
IX.3.2. TEXT
IX.3.3. JUMP
IX.3.4. SAVE
IX.3.5. SORT
IX.3.6. HEADER
IX.3.7. FOOTER
IX.3.8. TABSET
IX.3.9. REPLACE
IX.3.10. REMOVE
IX.3.11. BUFFER
IX.3.12. APPEND
IX.3.13. UNIQUE
IX.3.14. STRIP

Top of Manual

X. APPENDICES (pp. 275 - 306)
(Full text in pdf-format: 51 KB)

X.1. WARENHUIS DATABASE

X.2. SYNTAX VAN DE XPLAIN DATATAAL
X.2.1. DATA DEFINITIE
X.2.2. DATA MANIPULATIE

X.3. INSTALLATIE EN CONFIGURATIE
X.3.1. Installeren
X.3.2. Configureren
X.3.3. Opstartparameters
X.3.4. Problemen tijdens gebruik

X.4. LITERATUUR

X.5. INDEX

Top of Manual